Dieetadvies

 

Voedingsadvies

 

Marica Declerck

Voedingsadvies

Marica Declerck is diëtiste /  voedingsdeskundige.

U kan bij haar terecht voor aangepast voedingsadvies:

· bij gewichtsproblemen (volwassenen, adolescenten, kinderen)

· bij diabetes of suikerziekte type 2, type 1

· begeleiding van gewicht tijdens zwangerschap, zwangerschapsdiabetes

· voedingsuitleg voor cholesterolcontrole

· zoutarme voeding

· voedingsadvies bij constipatie-problemen

· voedingsadviezen bij vegetarisme

· begeleiding voedingsadvies bij chronische nierinsufficiëntie

· lactose-arm, koemelkeiwit-allergie,  glutenvrij,..

· voedingsaanpassingen bij prikkelbaar darmsyndroom

voedingsbespreking bij ziekte van Crohn

advies gezonde voedingsgewoonten aanleren

ondergewicht

voedingsaanpassingen bij recreatieve sport


Tarieven: (consultatie / huisbezoek)

Eerste consultatie (1.5 uur): 50 /55 €

1ste opvolgconsultaties (45 minuten): 30 / 35 €

2de opvolgconsultaties en volgende: 26 / 32 €

Deze tarieven zijn conform de richttarieven van de Vlaamse Beroepsvereniging Van Voedingsdeskundigen en Diëtisten.


Werkwijze:

Tijdens het eerste contact wordt er veel aandacht besteed aan het afnemen van devoedingsanamnese, ten einde een goed inzicht te krijgen in de huidige voeding en leefwereld van de persoon.

Na de anamnese krijgt de patiënt een individueel aangepast voedingsschema mee, zodat hij/zij direct met de aangepaste voeding kan starten. Er worden ook  algemene richtlijnen over zijn/haar dieet én er wordt gevraagd om de voeding te noteren.

Na 2 weken plannen we de 2de consultatie: de persoon brengt de voedingnota’s mee en deze worden intensief besproken om de opvolging van het dieet na te zien.  Lukt het de persoon om zijn/haar voeding te veranderen?

Zo nodig wordt het dieet wat aangepast en wachten we dan 3 à 4 weken voor de volgende consultaties.

Tijdens consultaties worden recepten meegegeven, weekmenu, vragen naar kookvaardigheden, etiketten leren lezen, verpakkingen,…

Na het bereiken van einddoel proberen we 3 à 4 keer per jaar contact te houden (nazorg), dit om het behaalde resultaat te behouden, zo hebben we meer kans dat het gaat over duurzaam vermageren of opvolgen van het dieet.

Het is de bedoeling dat de behandelende arts informatie krijgt over de voedingsstatus, het te volgen dieet en de evaluatie van de patiënt. Na de 3de à 4de consultatie wordt een verslag gemaakt.

 


Tussenkomst van de mutualiteit bij elk dieet- en voedingsadvies

Het bedrag waarvoor de mutualiteit tussenkomt is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent.

Christelijke mutualiteit: 40 €  terugbetaald na 4 raadplegingen (éénmalig), met voorschrift van arts. (CM Medico-plan = jaarlijks 40 € na 4 raadplegingen

Socialistische mutualiteit: 50% van de kosten, maximum 250 €, met voorschrift van arts.

Liberale mutualiteit: 10 € per consultatie, maximum 6 keer per jaar, met voorschrift van arts.

Onafhankelijke mutualiteit: 15 € per consultatie, maximum 2 keer per jaar, geen voorschrift van arts.

Neutraal ziekenfonds: 10 € per consultatie, maximum 5 keer per jaar, enkel betalingsbewijs van diëtiste.

Partena: 40 € over 4 consultatie om de 2 kalenderjaren; om de 2 kalenderjaren een tegemoetkoming van 40 euro na 4 consultaties bij een diëtist, wie lijdt aan een chronische ziekte krijgt om de 2 kalenderjaren 12 sessies terugbetaald ( chronische nierinsufficiëntie, mucoviscidose, obesitas (BMI>25 of percentiel > 85, ziekte van Crohn, Rectocolitis haemorrhagica)

De attesten zijn beschikbaar bij uw mutualiteit (zie website), via de diëtiste kunt u deze formulieren verkrijgen.

Tussenkomst van de mutualiteit bij diabetes of suikerziekte

Elk, door het RIZIV erkende diabeet, dit betekent dat u in het bezit bent van een diabetespas(paars boekje), heeft recht op 2 keer 30 minuten met gedeeltelijke terugbetaling van het voedingsadvies bij een diëtiste.

Ook bij diabetes type 2 of mensen met chronische nierinsufficiëntie in kader van zorgtrajecthebben recht op gedeeltelijke terugbetaling van 2 consultaties per jaar.

Per 30 minuten bedraagt de consultatie 19.50 €, via uw mutualiteit is er tussenkomst van 14.63 €, en 17.55 € bij verhoogde terugbetaling.

Uw huisarts helpt u graag verder bij de aanvraag van diabetespas, of opstarten van zorgtraject diabetes type 2 of zorgtraject nierinsufficiëntie.